Đổi bằng lái xe quốc tế

 

  1. Khái niệm bằng lái xe quốc tế :

Gấy phép lái xe quốc tế là thẻ nhận dạng cá nhân cho phép người sở hữu nó điều khiển xe cá nhân tại bất kỳ quốc gia nào có công nhận loại giấy phép này. Để được xem là hợp lệ, giấy phép lái xe quốc tế phải được dùng kèm với một giấy phép lái xe hợp lệ. tai o dau

Giấy phép lái xe quốc tế là một bản dịch giấy phép lái xe của một quốc gia sang nhiều ngôn ngữ khác nhau do chính quốc gia đó cấp. Nó có kích thước hơi lớn hơn một cuốn hộ chiếu, có kèm ảnh và thông tin cá nhân. Thông thường, những người đi đến quốc gia khác trong một thời gian ngắn không cần phải có giấy phép lái xe quốc tế vì giấy phép lái xe của họ đã đủ hợp lệ.

  1. Bằng lái xe quốc tế do việt nam cấp đi được 85 nước theo công ước Vienna.

  2. Bằng lái xe quốc tế do việt nam cấp giống như 1 quyển hộ chiếu và có 5 thứ tiếng : Việt, Anh, Nga, Pháp, Tây ban nha.

  3. Thời gian sử dụng bằng lái xe quốc tế do việt nam cấp là 3 năm

  4. Để đổi bằng lái xe từ Việt Nam sang quốc tế bạn chuẩn bị thủ tục sau :

– Hộ chiếu photo
– CMT photo
– Bằng lái xe photo 2 mặt
– 02 ảnh thẻ 34 hay 46

unnamed (1)

unnamed (1) IMG_0773

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ .
Trung tâm sát hách lái xe  : Số 35 _ Ngõ 85 _ Hạ Đình _ Nguyễn Trãi _ Thanh Xuân.
0975 990 804 – 0966503588 – 0972944692 

Danh sách 85 nuớc người Việt Nam có Giấy phép lái xe quốc tế được sử dụng

 

BANIA

ARMENIA

AZERBAIJAN

AUSTRALIA

BAHAMAS

BAHRAIN

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BELGIUM

BELARUS

BULGARIA

BRAZIL

CHILE

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

CROATIA

COSTA RICA

COTE D’IVOIRE

CUBA

CZECH REPUBLIC

CONGO

DENMARK

ECUADOR

ESTONIA

FINLAND

GEORGIA

FRANCE

GERMANY

GHANA

GREECE

GUYANA

HOLY SEE

HUNGARY

INDONESIA

IRAN

ISRAEL

ITALY

KAZAKHSTAN

KENYA

KUWAIT

KYRGYZSTAN

LIBERIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBOURG

MEXICO

MONACO

MONGOLIA

MONTENEGRO

NIGER

MOROCCO

NETHERLANDS

NORWAY

PAKISTAN

PERU

PHILIPPINES

POLAND

PORTUGAL

QATAR

REPUBLIC OF KOREA

REPUBLIC OF MOLDOVA

ROMANIA

RUSSIAN FEDERATION

SAN MARINO

SENEGAL

SERBIA

SPAIN

SWEDEN

SLOVENIA

SLOVAKIA

SEYCHELLES

SWITZERLAND

TAJIKISTAN

THAILAND

TUNISIA

TURKEY

UKRAINE

URUGUAY

UZBEKISTAN

SOUTH AFRICA

VENEZUELA

VIET NAM

ZIMBABWE

TURKMENISTAN

FORMER YUGOSLAV

REPUBLIC OF MACEDONIA

UNITED ARAB EMIRATES

UNITED KINGDOM

 

Tin Liên Quan